I samexistens

Med ett verk av Fabian Svensson har Krock och Stockholms saxofonkvartett utforskat verkstäder i Storstockholm som spelplatser för ny musik. Verket har även framförts för skolungdomar i alla åldrar.

Please specify a Flickr ID for this galleria

 

Verkkommentar
Ett klingande förlopp med ständiga upprepningar och omtagningar, men som hela tiden rör sig framåt, vidare. Ett 30 minuter långt flöde, som tar sin början i hamrande, vassa, obönhörligt upprepade ackord, och som slutar i hejdlös, ofiltrerad dionysisk yra. Musik som är rått fysisk och otåligt pådrivande; i grunden starkt motorisk men hela tiden med knastrigt grus inkastat i det rytmiska maskineriet. Konstant hög energi. Kontrasterande musikaliska element och idéer inordnade i en ytterst precist utmejslad struktur, strängt styrd av matematiska proportionsförhållanden. Fyra elgitarrer. Fyra saxofoner. Sida vid sida på lika villkor. I samexistens.

– Fabian Svensson