Kvartett

KROCK som elgitarrensemble har funnits i 6 år och hunnit göra både stora och små projekt. Kvartettrepertoaren som har tagits fram under dessa år har nu blivit vår konsertanta kärnverksamhet. På repertoaren finns mestadels nyskrivna originalverk, men även transkribtioner av musik för andra sättningar t.ex. stråkkvartett. Kvartettrepertoaren utvecklas ständigt.

Under våren kommer KROCKs debutskiva ut, innehållande 5 originalverk av framstående svenska tonsättare ur den yngre generationen.

Inspelad repertoar:

  • Ida Lundén – Det brister en sträng
  • Malin Bång – Spine Reaction
  • Per Magnusson – Para…lia
  • Tony Blomdahl – Sequence
  • Christofer Elgh – Slide

Ida Lundén ­‐ Det brister en sträng – En gitarr är ett både tufft och töntigt instrument – rock n’ roll och halleluja i samma kropp. I ”Det brister en sträng” vill jag balansera mellan dessa dualiteter. Jag har utgått från en av J.A. Hultmans frikyrkliga solskenssånger, stämt om elgitarrerna i öppna E­‐durackord och gjort en klassisk tre-ackordslåt där jag vill befria gitarristerna från krångliga ackordgrepp för att de ska kunna fokusera på den gudomliga klangen.

Malin Bång – Spine Reacion – I mitt utforskande av rörelse och energi som drivande musikaliska element utgår jag från olika organiska och mekaniska exempeltyper från vardagen, där allt som uppvisar dynamiskt intressanta rörelsetyper kan fungera som modeller för utformningen av korta musikaliska gester och längre fraser. I spine reaction är det fokus på rörelsemönster hos djur. Geparder, ekorrar och pingviner har skärskådats med syfte att kartlägga hastigheten i deras rörelser, hur de växlar från stillastående till snabb flykt och storleken på deras gestik i dessa ögonblick i kombination med kropparnas växling mellan tyngd och lätthet. Elasticiteten och styrkan hos geparden kontrasteras av ekorrens effektivitet och precision eller av pingvinens lekfulla stelhet. Elgitarren har ett stort och dynamiskt uttrycksregister, och med hjälp av olika spelverktyg som t ex en stråke, tomma aluminiumburkar, kedjor och mynt mejslas de olika klangskikten fram och ger karaktär till de olika rörelsetyperna.

Per Magnusson – Paraphernalia – Skrivet för KROCK 2007. Utgångspunkten var den kontinuerliga ton som frambringas av en s.k. EBOW (elektronisk stråke) samt det steglösa glissando som görs med hjälp av en slide. Att sammanföra dessa båda speltekniker ger gitarrerna ett ytterst ovanligt ”sound”.

Tony Blomdahl – Sequence – ”At the time of Mozart’s death on 5 December 1791 he had only completed the opening movement (Requiem aeternam) in all of the orchestral and vocal parts. The following Kyrie, and most of the Sequence (from Dies Irae to Confutatis), is complete only in the vocal parts and the continuo (the figured organ bass), though occasionally some of the prominent orchestral parts have been briefly indicated, such as the violin part of the Confutatis. The last movement of the Sequence, the Lacrimosa, breaks off after only eight bars and was unfinished.” ”Since the 1970s several musicologists, dissatisfied with the traditional ”Süssmayr” completion, have attempted alternative completions of the Requiem.”

För övriga verk, se vår repertoarsida