Anfasia

Krock utgör tillsammans med Mattias Petersson orkestern i Operation operas produktion ”Anfasia”, en rollspelsopera om manipulation, makt och minnen. Musiken är skriven av Mattias Petersson. 2011 gjorde vi en pilot, och nu kommer fullängdaren ”Välkommen åter till Anfasia”. Helt i linje med Krocks ständiga utforskande av nya spelplatser äger föreställningarna rum i övergivna industrilokaler. Publiken utgör medborgare i landet Anfasia och påverkar genom sitt agerande hur operan slutar.

Premiär i Halmstad den 1 sepmtember 2012.

I Anfasia möts du av idel leenden, gemenskap och en strävan mot ständig förbättring. Samtidigt är Anfasia inte bara ett land utan även ett tillstånd – kanske ett sjukdomstillstånd.

Koncept: Hedvig Jalhed
Scenisk leding: Hedvig Jalhed och David Hornwall
Musik: Mattias Petersson
Medverkande: Agnes Wästfelt, Karin Andersson, Hedvig Jalhed, John Kinell, David Hornwall, Mattias Petersson, Helena Röhr, Pascal Jardry, John Viklund och Rickard Stierna

Länkar:
För biljetter klicka här

Mer information