Krock – verk för elgitarrkvartett
Den här skivan är resultatet av att antal beställningar för elgitarrkvartett vi gjort av intressanta svenska tonsättare. Enda kravet vi hade var just kvartettformatet i övrigt hade kompositörerna helt fria händer. Beställningarna finansierades med hjälp av Helge Ax:son Jonssons stiftelse och Rikskonserter. Skivan har producerats med stöd av Statens Kulturråd.

Per Magnusson – Para…lia
Skrivet för KROCK 2007. Utgångspunkten var den kontinuerliga ton som frambringas av en s.k. EBOW (elektronisk stråke) samt det steglösa glissando som görs med hjälp av en slide. Att sammanföra dessa båda speltekniker ger gitarrerna ett ytterst ovanligt ”sound”.
Inspelat av Krock på EMS sommaren 2010, Per Magnusson har skött spakar, mixning och redigering.

Ida Lundén ­‐ Det brister en sträng
En gitarr är ett både tufft och töntigt instrument – rock n’ roll och halleluja i samma kropp. I ”Det brister en sträng” vill jag balansera mellan dessa dualiteter. Jag har utgått från en av J.A. Hultmans frikyrkliga solskenssånger, stämt om elgitarrerna i öppna E­‐durackord och gjort en klassisk tre-ackordslåt där jag vill befria gitarristerna från krångliga ackordgrepp för att de ska kunna fokusera på den gudomliga klangen.
Inspelat sommaren 2010 under Idas vakande öga, inspelningstekniker var Daniel Karlsson. Kompletterande inspelningar, mixning och redigering på Körsbärsvägen av Pascal Jardry och John Viklund.

Malin Bång – Spine Reacion
I mitt utforskande av rörelse och energi som drivande musikaliska element utgår jag från olika organiska och mekaniska exempeltyper från vardagen, där allt som uppvisar dynamiskt intressanta rörelsetyper kan fungera som modeller för utformningen av korta musikaliska gester och längre fraser. I spine reaction är det fokus på rörelsemönster hos djur. Geparder, ekorrar och pingviner har skärskådats med syfte att kartlägga hastigheten i deras rörelser, hur de växlar från stillastående till snabb flykt och storleken på deras gestik i dessa ögonblick i kombination med kropparnas växling mellan tyngd och lätthet. Elasticiteten och styrkan hos geparden kontrasteras av ekorrens effektivitet och precision eller av pingvinens lekfulla stelhet. Elgitarren har ett stort och dynamiskt uttrycksregister, och med hjälp av olika spelverktyg som t ex en stråke, tomma aluminiumburkar, kedjor och mynt mejslas de olika klangskikten fram och ger karaktär till de olika rörelsetyperna.
Inspelat på Körsbärsvägen sommaren 2011. Kompletterande inspelningar, mixat och redigerat på Körsbärsvägen av Pascal Jardry och John Viklund.

Tony Blomdahl – Sequence
”At the time of Mozart’s death on 5 December 1791 he had only completed the opening movement (Requiem aeternam) in all of the orchestral and vocal parts. The following Kyrie, and most of the Sequence (from Dies Irae to Confutatis), is complete only in the vocal parts and the continuo (the figured organ bass), though occasionally some of the prominent orchestral parts have been briefly indicated, such as the violin part of the Confutatis. The last movement of the Sequence, the Lacrimosa, breaks off after only eight bars and was unfinished.” ”Since the 1970s several musicologists, dissatisfied with the traditional ”Süssmayr” completion, have attempted alternative completions of the Requiem.”
Inspelat på EMS sommaren 2010, inspelningstekniker Daniel Karlsson. Kompletterande inspelningar, mix och redigering av John Viklund och Pascal Jardry.

Christofer Elgh – Slide
Slide ingår i en samling på fem verk som behandlar paradoxala fenomen. De fem verken vill belysa relationen mellan mikro-makro perspektiv och hur detta kan gestaltas i musik.Kompositionerna tar sin utgångspunkt i olika meta-fysikaliska tankebanor. De övriga kompositionerna i samlingen är för kvintett,trio,duo och solo.
Gemensamt för de 5 kompositionerna i är att minst ett av instrumenten är
gitarr.
I kompositionen Slide för fyra elgitarrer vill jag med en enkel idiomatisk
aktion skapa olika samtidigt pågående melodiska,rytmiska och harmoniska
gestalter. Aktionen resulterar i en ocsillerande effekt som ger en polyfon
melodisk mikrotonal kanon i två linjer där de melodiska rörelsernas linjer
direkt påverkar harmonikens utveckling och dissonansgrad.
Kompositionen kan även spelas i retrograd form i anslutning till
orginalversionen vilket förlänger kompositionen. Den kan även spelas i
retrograd och original form samtidigt.
Inspelat på Körsbärsvägen, mixat och redigerat av John Viklund