KOSTYM

KOSTYM – Nya perspektiv. Nya skepnader.

Tanken bakom Kostym

Att låta konstnärer med olika inriktning få fria tyglar med musik som i vanliga fall angrips med stor försiktighet. De ges möjlighet till att göra en extreme makeover av låtar som sitter i KROCKs kollektiva ryggrad.

KROCK strävar efter ett hållbarhetsperspektiv inom samtidsmusiken. Vi upplever ett ansvar som förvaltare av den nya musiken att krama ur så mycket som möjligt ur de stycken vi beställt innan vi griper oss an nya verk. Vi försöker därför i och med Kostym söka intressanta vägar till att spela denna utvalda repertoar ett större antal gånger, och även på ett antal olika sätt. I och med att låta konstnärer andra än musiker ha det kreativa huvudansvaret både för musiken och hur den framställs ges möjlighet att vinna ett större djup genom deras förhållningssätt gentemot verken, samtidigt som processen och det föränderliga resultatet av vårt arbete kan bevittnas vid ett flertal tillfällen av samma hänförda publik. Varje kostym blir ett verk i sig. Detta är experimentell musik i ordets sanna bemärkelse!

Kostym no.1 – Carina Ehernholm
Kostym no.2 – Anne Pajunen
Kostym no.3 – Pär Thörn