the past will make you present

Projektet “the past will make you present” är för oss en dröm som går i uppfyllelse. Först ett kärt återvändande till våra musikaliska rötter med blicken vänd inåt, bakåt och uppåt på samma gång. Sedan ett stort äventyr där Maria Horn och Ellen Arkbro bygger en sonisk tidsmaskin åt oss att segla ut en esoterisk rymd, där vad som helst kan hända.

Projektet är för oss ett förhållningssätt där vi vill ge vårt musikaliska arv ny kontext – både genom att låta äldre musik framföras på ett för oss nytt sätt men också genom att låta två samtida tonsättare återspegla och dekonstruera den äldre musiken. Just nu arbetar krock med musik från 15-,16 och 1700 talet, med stor respekt för vårt musikaliska arv. Vår  nyfikenhet att skapa nytt liv från den gamla musiken leder vidare i arbetet med två otroligt intressanta tonsättare, som dekonsturerar och belyser den tidiga musiken utifrån sina perspektiv och erfarenheter. Resultatet blir ett program för älskare av musik från renässansen och barocken med ett tydligt inslag av klanger från samtiden, med stora möjligheter att öppna publikens öron och sinnen för nya upptäckter!

Maria Horn vill arbeta med rytmiska fasförskjutningar som kombineras med en elektroakustisk bandstämma som använder sig av ytterligheter; hög densitet kontra långsamma skiftningar och minimal stimuli.

Ellen Arkbro ser framför sig en djupgående bearbetning av det tidiga verket som framförallt kommer fram genom en reduktionsprocess.Utgångspunkten i mycket av hennes arbete är relaterat till intonation och stämning. Därför kommer hon att intonera detta verk och arbeta fram ett sätt att stämma gitarrernas 18 strängar som möjliggör ett framförande i renstämning.

Premiär våren 2018!